[Kênh14] – Bạn cứ ngồi đây đoán già đoán non, trong khi chỉ cần nói chuyện 15 phút với cô ấy là giải quyết được tất cả.