Bạn hãy thử tài tính toán của mình với bài toán thú cưng này.

Hay thu tai voi bai toan ngo nghinh nay nhe - Anh 1

Gợi ý: 27

PV (Sưu tầm)