Cho dù có kẻ chĩa súng vào đầu bạn thì cũng hãy nhỏ nhẹ mời hắn về nhà uống trà và ăn bánh ngọt - đó là kinh nghiệm xương máu của Marketa Vachova (sống ở Cesky Tesin, CH Czech).