HBC: Phát hành 400,000 cổ phiếu ESOP

Gốc
HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) thống nhất việc phát hành 400,000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong tháng 9/2013.

Toàn bộ số tiền thu được 4 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Phương Châu

INFONET

Tin nóng

Tin mới