HCC: 20/9 ĐKCC trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và cổ phiếu tỷ lệ 40%

Gốc
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 20/9/2016.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (mã HCC - HNX) thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Theo đó, HCC sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cũng với tỷ lệ 20% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 20/9/2016.

Được biết, quý II/2016, việc tiêu thụ sản lượng bê tông của công ty gặp thuận lợi, tăng mạnh dẫn đến doanh thu bán hàng đạt 93,5 tỷ, so với cùng kỳ năm trước tăng nhiều 125,8% (quý II/2015 doanh thu chỉ đạt 74,326 tỷ).

Bên cạnh đó thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 giảm xuống còn 20%, trong khi năm 2015 là 22%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý II/2016 của HCC đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, tổng doannh thu của HCC đạt 164,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 12,4 tỷ đồng; tăng gần 15% so với thực hiện 6T2015. EPS tương ứng đạt 3.378 đồng/CP.

Tin nóng

Tin mới