HCM đạt lợi nhuận trước thuế 268 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) Theo tin từ CTCK TP. HCM (mã HCM), 9 tháng đầu năm, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 268,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty đạt 1.125 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 337 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn đạt 71 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán dài hạn 230 tỷ đồng. Tổng tài sản của HCM hiện đạt 2.174 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.528 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 757 tỷ đồng HSC được xếp hạng trong số năm công ty hàng đầu trong nước về thị phần khách hàng cá nhân. Công ty đã tăng số lượng khách hàng lên gấp ba và tăng thị phần lên gấp đôi trong 18 tháng qua. Vừa qua, thị trường có thông tin HCM chia thưởng 1:1, tuy nhiên theo lãnh đạo Công ty này, tin đồn đó là không có thực vì HĐQT Công ty chưa họp, chưa bàn đến nội dung này.

Tin nóng

Tin mới