(ĐTCK) CTCK TP. HCM (HCM) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2013 đã được soát xét.

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, HCM đạt 293,8 tỷ đồng doanh thu, trong đó lớn nhất là doanh thu khác với gần 141 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu môi giới 91,3 tỷ đồng và doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn 58,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 123,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 164 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2013, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của HCM là 628%.

Ngày 12/9, HCM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013, tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/8.