HDBank được thành lập 05 chi nhánh

Gốc
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thành lập 5 chi nhánh: Trà Vinh, Quảng Trị, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị thành lập 05 chi nhánh của HDBank cụ thể:

1- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Trà Vinh; địa chỉ: Số 540 Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quảng Trị; địa chỉ: Khu số 02, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tuyên Quang; địa chỉ: Tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Yên Bái; địa chỉ: Tổ 35, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

5. Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Cao Bằng; địa chỉ: Phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

HDBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh đã được chấp thuận thành lập nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, HDBank phải khai trương hoạt động các chi nhánh được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.

Nguồn Chính Phủ http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/hdbank-duoc-thanh-lap-05-chi-nhanh/427759.vgp