(VietNamNet) - Tôi được ký hợp đồng 2 lần, mỗi hợp đồng thời hạn 1 năm. Sau khi hết hợp đồng thứ hai 30 ngày, công ty quyết định cho tôi nghỉ việc mà không báo trước. Công ty làm như vậy có đúng không?