Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND 3 cấp tổ chức hơn 2,2 ngàn kỳ họp

Theo HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND 3 cấp tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đại biểu phát biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong đó, riêng về hoạt động tổ chức kỳ họp, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND 3 cấp đã tổ chức 2.238 kỳ họp HĐND (trong đó 1.702 kỳ họp thường lệ và 556 kỳ họp chuyên đề). Thường trực HĐND 3 cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, xây dựng chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học, đảm bảo nội dung kỳ họp đã đề ra. Chủ tọa kỳ họp bám sát chương trình, điều hành linh hoạt từng phiên họp tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, HĐND 3 cấp luôn nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ họp, trình bày tóm tắt các báo cáo, tờ trình để dành thời gian cho phiên chất vấn, thảo luận. Tập trung cải tiến nâng cao chất lượng thẩm tra, ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để triển khai thực hiện và theo dõi, giám sát. Đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri; tích cực nghiên cứu nội dung trình tại kỳ họp để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Nhiều đại biểu đã tích cực phát biểu thẳng thắn, có tính chất xây dựng và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tại các kỳ họp, HĐND 3 cấp đã biểu quyết thông qua 11.844 nghị quyết. Quá trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND 3 cấp đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các nghị quyết của HĐND ban hành đều có giá trị thực tiễn cao, phát huy hiệu quả, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Uy Vũ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202106/hdnd-3-cap-to-chuc-hon-22-ngan-ky-hop-3060824/