Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND bầu 4 nhân sự Ủy viên UBND TP Thủ Đức

HĐND TP Thủ Đức, TP.HCM miễn nhiệm năm Ủy viên UBND TP Thủ Đức đồng thời bầu mới bốn người vào vị trí này.

Ngày 14-7, HĐND TP Thủ Đức, TP.HCM khóa I tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Thủ Đức đối với năm người.

Gồm ông Phạm Hoài Minh Tân, nguyên Trưởng phòng tư pháp; ông Lê Quang Nam, nguyên Trưởng phòng Khoa học công nghệ; ông Phạm Quang Bửu, nguyên Trưởng phòng Lao động- Thương binh; ông Phan Hoàng Đấu, nguyên Trưởng phòng Kinh tế TP Thủ Đức; bà Võ Minh Thanh Tùng, nguyên Chánh Thanh tra TP Thủ Đức

HĐND TP Thủ Đức đã miễn nhiệm một số chức danh Ủy viên UBND TP Thủ Đức. Ảnh: T.TUYỀN

HĐND TP Thủ Đức đã miễn nhiệm một số chức danh Ủy viên UBND TP Thủ Đức. Ảnh: T.TUYỀN

Cả năm người này đều đã chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị khác nên UBND TP Thủ Đức đã trình HĐND xem xét miễn nhiệm.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung bốn Ủy viên UBND TP Thủ Đức. Những người này gồm Chánh Thanh tra TP Thủ Đức Võ Thanh Bình, Trưởng phòng Khoa học công nghệ Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng phòng Lao động- Thương binh và xã hội Nguyễn Kiều Ánh Nguyệt và Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Văn Dũng.

Bốn Ủy viên UBND TP Thủ Đức được bầu bổ sung. Ảnh: T.TUYỀN

Bốn Ủy viên UBND TP Thủ Đức được bầu bổ sung. Ảnh: T.TUYỀN

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã thông qua nghị quyết về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2022; nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; nghị quyết phân loại đơn vị hành chính TP Thủ Đức; nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND TP Thủ Đức khóa I

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng yêu cầu, ngay sau kỳ họp cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được thông qua. Trước mắt là thực hiện hiệu quả hoạt động điều hành thu chi ngân sách, tăng tỉ lệ giải ngân đầu tư công và giảm tỉ lệ giải quyết trễ hạn đối với hồ sơ đất đai, cấp phép xây dựng. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

UBND TP Thủ Đức phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch còn lại theo Nghị quyết 08 của Thành ủy TP.HCM.

Ông cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn của TP nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND TP; tập trung chỉ đạo quyết liệt các ý kiến của người dân. Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức cũng yêu cầu thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND TP quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Thủ Đức.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hdnd-bau-4-nhan-su-uy-vien-ubnd-tp-thu-duc-post689174.html