HĐND Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 33 dự án

Trong tổng số 33 dự án, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 27 dự án với tổng mức đầu tư 5.168,873 tỷ đồng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư 634,134 tỷ đồng, vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt là 241,378 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội cho rằng, việc quyết định chủ trương đầu tư công các dự án là rất cần thiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp, nhiều đơn vị, lĩnh vực chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 10%, công tác triển khai thủ tục đầu tư các dự án rất chậm. Còn nhiều dự án chuyển tiếp, trong đó nhiều dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020, 2021-2025 nhưng triển khai chậm, giải ngân thấp.

HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Báo cáo thẩm tra nêu, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn lớn, hơn 3.200 tỷ đồng. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung từ tăng thu và kết dư ngân sách năm 2021 của thành phố cũng chưa được xem xét đề xuất phương án sử dụng. Việc chậm phân bổ và sử dụng các nguồn vốn này là chưa quán triệt theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ để triển khai Chương trình hành động thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022-2023.

Tờ trình của UBND TP về nội dung này cho biết , UBND TP Hà Nội đề xuất thông qua chủ trương đầu tư 47 dự án. Trong đó, 40 dự án quyết định chủ trương đầu tư, 7 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND thành phố chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư với 3 dự án, do chưa đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể: Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất; Dự án xây dựng, hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A (huyện Gia Lâm) giai đoạn 2; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường quy hoạch 24,5m Yên Viên đến đường quy hoạch Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm).

Riêng dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm), Ban Đô thị HĐND TP cũng thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư. Tuy nhiên, tại thời điểm này chưa thuyết minh được sự phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đến năm 2025 của ngân sách thành phố nên đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát, nghiên cứu, tính toán, đề xuất nguồn vốn để đảm bảo tính khả thi, sớm trình HĐND TP tại kỳ họp sau./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hdnd-ha-noi-phe-duyet-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-33-du-an-post954941.vov