Sáng 27/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 12 đã họp phiên bất thường, nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thống nhất mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô.