Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND huyện Đồng Hỷ: Thông qua 2 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22-7, Thường trực HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề theo hình thức trực tuyến kết nối với 15 điểm cầu tại các xã, thị trấn để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và việc phân bổ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2021.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện dự kiến phân bổ vốn đầu tư các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 cho 87 công trình với tổng kinh phí hơn 251 tỷ đồng; phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025 cho 276 công trình, đề án, chương trình với tổng nguồn vốn trên 3.280 tỷ đồng.

Còn việc phân bổ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn năm 2021, huyện sẽ thực hiện phân bổ hơn 8.200 tấn xi măng, tương đương hơn 50km cho các địa phương…

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 2 nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2021.

Minh Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/thong-qua-2-nghi-quyet-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-288842-205.html