Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND huyện Tuyên Hóa: 'Cầu nối' niềm tin của nhân dân

Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tuyên Hóa đã thực sự trở thành 'cầu nối', gửi gắm niềm tin của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Minh Lự, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã xác định cần nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động của HĐND huyện, trong đó phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động. Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, HĐND huyện Tuyên Hóa tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trên nhiều mặt, bao gồm hoạt động tại kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giám sát của HĐND huyện, Thường trực, các ban HĐND huyện, tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện.

Nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện đã bám sát các quy định của pháp luật, chủ động giải quyết, xử lý những công việc thường xuyên, phát sinh giữa các kỳ họp; đồng thời, phối hợp với UBND huyện, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết mà HĐND huyện đã đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 73 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, 22 nghị quyết về tổ chức, nhân sự, 49 nghị quyết khác. Để xây dựng các nghị quyết có chất lượng, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã triển khai nghiêm túc công tác thẩm tra và phối hợp thẩm tra khi có nội dung, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Trước đó, các ban HĐND huyện cũng đã tham gia ý kiến, khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu, thực hiện chặt chẽ các bước quy trình bảo đảm tính khách quan, chất lượng và có tính phản biện, thuyết phục cao, nêu được những vấn đề còn chồng chéo, vướng mắc, chưa phù hợp, từ đó, làm cơ sở quan trọng để các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận, chất vấn.

Vì vậy, các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tính khả thi cao, tạo thuận lợi cho UBND huyện, các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Hoạt động của HĐND huyện Tuyên Hóa trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều đổi mới.

Việc tổ chức hoạt động giám sát của HĐND huyện đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của HĐND. Từ năm 2016 đến nay, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện đã tổ chức 40 cuộc giám sát, khảo sát. Nội dung của các cuộc giám sát đều liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến đời sống của nhân dân, được cử tri và dư luận quan tâm.

Đặc biệt, năm 2020, Thường trực HĐND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức cuộc “tái giám sát” việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại các cuộc giám sát chuyên đề từ năm 2016 đến năm 2019 đối với UBND huyện và các đơn vị, địa phương, phòng, ban liên quan.

Theo ông Nguyễn Minh Lự, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa, đây là lần đầu tiên HĐND huyện tổ chức hình thức tái giám sát và cũng được xem như là cuộc tổng rà soát nhằm đánh giá, theo dõi các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan trong thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại các cuộc giám sát và kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức 46 cuộc tiếp xúc cử tri tại 400 điểm trên địa bàn các xã, thị trấn. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND các cấp đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, kết quả các kỳ họp của HĐND và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước và sau các kỳ họp. Cử tri đã đóng góp trên 1.000 lượt ý kiến, kiến nghị. Nhiều ý kiến của cử tri đã góp phần thiết thực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời, chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò người đại biểu dân cử thông qua việc thu thập và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ông Lê Đức Hới, cử tri ở xã Lê Hóa chia sẻ: “Qua theo dõi hoạt động của các đại biểu HĐND huyện, chúng tôi nhận thấy, HĐND huyện trong nhiệm kỳ đã gải quyết được nhiều vấn đề đòi hỏi thực tế của các địa phương. Bên cạnh đó, những ý kiến, phản ánh của cử tri được tiếp thu, quan tâm, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời”.

“Thời gian tới, HĐND huyện Tuyên Hóa tiếp tục đặt ra mục tiêu đổi mới toàn diện các hoạt động của HĐND, phấn đấu trở thành “cầu nối” và nơi gửi gắm niềm tin của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện. Với vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND huyện đưa ra nhiều giải pháp đổi mới hoạt động thảo luận tại tổ đại biểu và hình thức chất vấn tại hội trường, bảo đảm chất lượng Nghị quyết được ban hành tại mỗi kỳ họp nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi trong triển khai thực hiện; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai các nghị quyết sau khi được ban hành, đặc biệt là đổi mới phương thức giám sát, thực hiện “tái giám sát” các kết luận, các kiến nghị sau giám sát. Công tác tổ chức tiếp xúc cử trisau kỳ họp, tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc cử tri tại những nơi có nhiều vấn đề nổi lên cũng sẽ được tăng cường; đồng thời, HĐND huyện tôn trọng, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của cử tri, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, ông Nguyễn Minh Lự, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa cho biết.

D.C.H

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202105/hdnd-huyen-tuyen-hoa-cau-noi-niem-tin-cua-nhan-dan-2189413/