(HQ Online)- Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn công văn số 4107/TCT-CS hướng dẫn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

HDND se quy dinh muc phi bao ve moi truong voi khai thac khoang san - Anh 1

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là dầu thô, khí tự nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại. Ảnh Internet.

Theo Tổng cục Thuế, Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25-8-2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: đá làm vật liệu xây dựng thông thường chịu mức phí từ 500-3.000 đồng/tấn; các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp…) chịu mức phí từ 1.000-3.000 đồng/tấn; khoáng chất công nghiệp (barit, flourit, bentonit và các loại khoáng chất khác) có mức thu từ 1.000-3.000 đồng/tấn.

Cùng với đó, theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19-2-2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là dầu thô, khí tự nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Tổng cục Thuế hướng dẫn, căn cứ vào các quy định trên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản sẽ được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể mức phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại địa phương.

Cục Thuế các tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân quy định mức phí vảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương.