Ngày 3-2, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2016 và gặp mặt cán bộ hưu trí nguyên thường trực, lãnh đạo các ban, văn phòng HĐND thành phố các thời kỳ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị.

HDND thanh pho Ha Noi trien khai nhiem vu nam 2016 - Anh 1

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, mặc dù thường trực HĐND các cấp thành phố có nhiều biến động, song năm qua, hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đạt nhiều kết quả. Kỳ họp tiếp tục đổi mới, nhất là nội dung chất vấn nhiều cải tiến, lựa chọn vấn đề bức thiết từ thực tiễn cuộc sống đưa ra thảo luận, quyết sách. Hoạt động giám sát cũng bảo đảm theo chương trình đề ra, trong đó có nhiều vấn đề giám sát, tái giám sát thông qua thông tin từ đơn thư của cử tri và phản ánh của cơ quan báo chí. Công tác thông tin, đối ngoại hoạt động hiệu quả, gắn kết với chính quyền các cấp ở một số nước, đồng thời ký kết tăng cường hoạt động HĐND và thúc đẩy phát triển du lịch. Sự phối hợp giữa các ban HĐND thành phố và các quận, huyện, thị xã cũng gắn kết chặt chẽ, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong giám sát, khảo sát…

Về nhiệm vụ năm 2016, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng đây là năm bắt đầu triển khai thực hiện hai Luật lớn gồm Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử và triển khai thực hiện nghị quyết ĐH Đảng các cấp. Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu ngay từ tháng 2-2016, HĐND các cấp thành phố tập trung triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, cập nhật thường xuyên các văn bản mới của Trung ương về hướng dẫn quy trình nhân sự của ĐBQH và HĐND. Trong đó lưu ý các cơ cấu cứng như cơ quan chuyên trách, tỷ lệ nữ, trẻ; rà soát toàn bộ khâu chuẩn bị, phát hiện bất cập giữa thực tiễn và văn bản hướng dẫn để báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND tháo gỡ ngay. Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại các địa phương.

Cùng với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị HĐND các cấp thành phố tổ chức tổng kết nhiệm kỳ HĐND các cấp 2011-2016, đánh giá bài học kinh nghiệm để phát huy cho nhiệm kỳ sau; chuẩn bị xây dựng chương trình hoạt động của nhiệm kỳ mới trên cơ sở bám sát 8 chương trình công tác của Thành ủy, Đề án 04 của Thành ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016" và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

* Gặp mặt cán bộ hưu trí nguyên thường trực, lãnh đạo các ban, văn phòng HĐND thành phố các thời kỳ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã báo cáo những kết quả nổi bật của thành phố đạt được trong năm 2015, đồng thời khẳng định kết quả đó có sự đóng góp, góp ý của các cán bộ lãnh đạo HĐND thành phố qua các thời kỳ. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội mong muốn, tới đây các cán bộ lãnh đạo HĐND, các ban và văn phòng HĐND thành phố tiếp tục dõi theo, ủng hộ, động viên, góp ý để hoạt động của HĐND cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố đạt hiệu quả hơn, đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô.

Vũ Thủy