HĐND thành phố thảo luận tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố khóa X, sáng ngày 7-7-2022, các đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời tham dự kỳ họp tiến hành thảo luận tại 9 tổ đại biểu HĐND thành phố đối với các nội dung trình tại kỳ họp.

Theo chương trình, ngày 8-7, kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố sẽ tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND thành phố giải trình về những vấn đề đại biểu đặt ra và việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; thông qua các nghị quyết và bế mạc vào chiều cùng ngày.

Thực hiện: Quốc Trưởng - Anh Khoa - Quách Hùng

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/video/xem-video/hdnd-thanh-pho-thao-luan-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2022-2052.html