Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND tỉnh Hưng Yên bầu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 29/6, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất với nhiệm vụ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.

Các thành viên HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và công bố Nghị quyết xác nhận tư cách 53 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp sau đó, các đại biểu tiến hành bầu các chức vụ HĐND và UBND tỉnh.

Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được các đại biểu bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ông: Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh và bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/hdnd-tinh-hung-yen-bau-lanh-dao-chu-chot-nhiem-ky-20212026/436293.vgp