Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua 10 Nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình...

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Việc thông qua các nghị quyết liên quan đến 3 chương trình mục tiêu Quốc gia tại kỳ họp chuyên đề này có tác động rất sâu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh cũng như đời sống của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh nhà. Ngay tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về vấn đề “tam nông”, trong đó tiếp tục khẳng định nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Với tính chất đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 7 dự thảo nghị quyết về 3 chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua 10 Nghị quyết do UBND tỉnh Nghệ An trình. Những nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân

Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân

Đặc biệt, đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được đại biểu và cử tri đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nhà rất quan tâm, kỳ vọng sẽ đem đến sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào.

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hdnd-tinh-nghe-an-khoa-xviii-thong-qua-10-nghi-quyet-quan-trong-d184410.html