Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nhiều nghị quyết hỗ trợ giáo dục

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2016 vừa thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục; hỗ trợ giáo viên mầm non... trên địa bàn.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Khóa XVI vừa thông qua 23 nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Khóa XVI vừa thông qua 23 nghị quyết quan trọng.

Theo đó, HĐND thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, hỗ trợ trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Trẻ được hỗ trợ 240 ngàn đồng/trẻ/tháng theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Hỗ trợ giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục tại Quảng Ninh ở địa bàn có khu công nghiệp trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và bảo đảm những điều kiện theo quy định bằng 1.2 triệu đồng/tháng/người theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên y tế đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục.

Về Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh: Quy định mức chi tiền công cho thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh/quốc gia, thi nghề phổ thông và quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức, tham dự các cuộc thi, hội thi trên địa bàn tỉnh và các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác có cùng phạm vi, tính chất được tổ chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Y tế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025.

Quy định chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong các cơ quan Đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh. Hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức là giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; viên chức là bác sĩ đang làm việc trong các lĩnh vực Y khoa, Y học dự phòng tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tuệ Nhi