Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Chiều 6/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua tờ trình, nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời, xem xét, thảo luận, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thực hiện: N.ĐỨC – T.PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2104/202207/video-hdnd-tinh-thao-luan-bieu-quyet-thong-qua-cac-du-thao-nghi-quyet-3124223/