Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 15/7, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VIII đã bế mạc, thông qua 21 Nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, nhiều chương trình phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu phát biểu.

Một số nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần này như: Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng các điểm du lịch phân tán thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021…

Tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2022 ước đạt 8,5 - 9,5%, qua đó, góp phần nâng tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2022 của tỉnh đạt từ 7,5 - 8,5% vượt kế hoạch đề ra ban đầu là 6,5 - 7,5%.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, thời gian tới, UBND tỉnh cần rà soát lại các nhiệm vụ, đề án, dự án đề ra từ đầu năm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trọng tâm là các đề án như: Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế...; tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm; rà soát, thu hồi, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư; chuẩn bị tốt điều kiện và bảo đảm tính sẵn sàng, khả thi của dự án khi kêu gọi đầu tư…

Quang cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp.

Quang cảnh phiên Khai mạc Kỳ họp.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi cho lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương về giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế; thúc đẩy phát triển ngành du lịch liên quan đến công tác quy hoạch khách sạn, số hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành xây dựng các đề án, quy hoạch quan trọng. Tỉnh sẽ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế; sớm triển khai kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm chính sách hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, góp phần khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cảng biển nước sâu này.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Đề án "Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2022 - 2025", đặc biệt là lĩnh vực du lịch; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia đầu tư vào các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao theo kế hoạch…

Tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,92%, trong đó khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng đang phục hồi, tăng trưởng trở lại. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.636 tỷ đồng, bằng 82% dự toán và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh ước đạt 40% kế hoạch được giao.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)