HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII triệu tập kỳ họp thứ 15

Gốc
P.V

(Cadn.com.vn) - Kỳ họp tiến hành trong 3 ngày (8, 9, 10-12-2015), phiên khai mạc diễn ra lúc 8 giờ ngày 8-12 tại Hội trường HĐND TP Đà Nẵng (số 42-Bạch Đằng). Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2015 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực HĐND TP , TAND TP, VKSND TP báo cáo công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP và các nội dung quan trọng khác.

Tin nóng

Tin mới