Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND TP. Thái Nguyên: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Trong những năm qua, HĐND TP. Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... của địa phương. Đặc biệt, các cuộc tiếp xúc cử tri và việc tăng cường hoạt động giám sát đã đáp ứng cơ bản những tâm tư, nguyện vọng của người dân, được đông đảo cử tri của thành phố ghi nhận.

Các kỳ họp của HĐND TP. Thái Nguyên ngày càng cải tiến, chu đáo và nghiêm túc, đảm bảo công khai, dân chủ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương. Ảnh: TL.

Các kỳ họp của HĐND TP. Thái Nguyên ngày càng cải tiến, chu đáo và nghiêm túc, đảm bảo công khai, dân chủ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương. Ảnh: TL.

HĐND TP. Thái Nguyên luôn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp ngày càng cải tiến, chu đáo và nghiêm túc, đảm bảo công khai, dân chủ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã ban hành 118 nghị quyết (NQ), trong đó có 50 NQ thường kỳ, 38 NQ về công tác tổ chức cán bộ, 29 NQ chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và 1 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 37 NQ, trong đó có 12 NQ thường kỳ, 9 NQ về công tác tổ chức cán bộ, 16 NQ chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội.

Các NQ của HĐND thành phố đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các cơ chế của địa phương, góp phần quan trọng vào việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Việc ban hành các NQ nói trên bảo đảm đúng quy trình, quy định, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; phù hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố đã đổi mới hoạt động của từng đại biểu HĐND. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, từ đó có những giải pháp để chỉ đạo giải quyết hoặc có ý kiến với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Quá trình thực tế cũng làm cơ sở cho việc chất vấn và giám sát các cơ quan chuyên môn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ đại biểu HĐND thành phố tại nơi ứng cử.

Bên cạnh đổi mới hoạt động của từng đại biểu HĐND, để nâng cao chất lượng hoạt động các ban, HĐND thành phố đã tổ chức giám sát chặt chẽ, gắn với thực tế và đạt hiệu quả. Cụ thể, HĐND thành phố đã thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét các nội dung do Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan liên quan trình theo quy định.

Giai đoạn 2016-2021, các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận 385 báo cáo, tờ trình và dự thảo NQ. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của hai ban và tình hình thực tiễn của thành phố, các đại biểu HĐND đã phân tích, chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong những kỳ họp HĐND thành phố, các đại biểu đã thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, với nhiều ý kiến tại hội trường và bằng văn bản liên quan đến những nội dung trình tại kỳ họp, được cử tri và nhân dân quan tâm.

Thông qua đó, nhiều vấn đề đã được UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời và triển khai thực hiện hiệu quả. Đáng chú ý là nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả chất vấn sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND, hai ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố đã tăng cường hoạt động theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các nội dung đã chất vấn.

Cùng với giám sát tại các kỳ họp, thực hiện việc giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND, hai ban HĐND thành phố còn tham dự các phiên họp thường kỳ của UBND thành phố và các cuộc họp đột xuất có liên quan. Nhờ vậy, các vấn đề thực tế phát sinh đều được Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả.

Ngoài giám sát thường xuyên, điểm nhấn trong hoạt động của HĐND thành phố thời gian qua là Thường trực HĐND và hai ban HĐND đã thực hiện nhiều cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và giám sát, khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. Các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, Thường trực HĐND, hai ban HĐND thành phố đã lựa chọn các chuyên đề giám sát được cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Công tác quản lý quỹ đất công; việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn; kết quả thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư công trung hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác quản lý, sử dụng đất, tài sản liên quan đến nhà văn hóa sau khi sáp nhập xóm, tổ dân phố…

Sau giám sát, cơ bản các kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, hai ban HĐND đã được UBND và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, góp phần thực hiện thành công các NQ của HĐND thành phố.

Cùng với giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được HĐND thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Kết quả, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức 145 cuộc tiếp xúc cử tri, với 22.850 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 1.350 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, phân loại và báo cáo tại các kỳ họp, đồng thời chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các ý kiến của cử tri liên quan đến đường Việt Bắc từng bước được các cấp, ngành quan tâm giải quyết. Ảnh: Linh Lan

Các ý kiến của cử tri liên quan đến đường Việt Bắc từng bước được các cấp, ngành quan tâm giải quyết. Ảnh: Linh Lan

Đáng chú ý là có 1.242/1.350 ý kiến, kiến nghị của cử tri (bằng 92%) được thành phố giải quyết hiệu quả. Trong đó có nhiều ý kiến qua nhiều năm, nhiều kỳ, quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiều cấp, ngành đã từng bước được giải quyết như: Dự án đường Phố Hương; đường Việt Bắc…

Đây là sự quyết tâm cao của các đại biểu HĐND, sự nỗ lực của UBND và các cơ quan chuyên môn của thành phố, được đông đảo cử tri đánh giá cao. Hiện còn khoảng 100 ý kiến (bằng 8%) đang được xem xét giải quyết, đều là những vấn đề khó khăn, phức tạp. Song với sự quyết tâm cao của các đại biểu HĐND, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị liên quan, các ý kiến còn lại sẽ được từng bước xem xét, giải quyết, tạo niềm tin của cử tri vào đại biểu HĐND cũng như chính quyền địa phương.

Để xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện nhiều giải pháp.

Cụ thể là không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát của HĐND; kịp thời ban hành nhiều NQ cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND để giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương; tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên