Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

HĐND với cử tri

Cử tri xã Gia Tân 1, xã Gia Tân 2, xã Gia Tân 3, xã Gia Kiệm, xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất) kiến nghị: UBND tỉnh cho tăng cường lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại điểm giao giữa các tuyến đường của huyện với tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và các biển báo giao thông dọc tuyến tỉnh lộ, quốc lộ đoạn qua H.Thống Nhất để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân tham gia giao thông khi qua đoạn đường trên.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GT-VT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Đối với kiến nghị trên của cử tri, Sở GT-VT đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh rà soát, xử lý. Ngày 5-7-2022, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì phối hợp với Cục Quản lý đường bộ IV, UBND H.Thống Nhất kiểm tra thực tế hiện trạng, sau buổi khảo sát đã có Văn bản số 204/BATGT ngày 13-7-2022 đề nghị các đơn vị trên xử lý các nội dung còn tồn đọng trên các tuyến quốc lộ, cụ thể như sau:

- Đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV rà soát xử lý các nội dung sau:

+ Đối với tuyến quốc lộ 1: sửa chữa mặt đường tại đoạn Km1830+300 (đoạn qua Trường đại học Công nghệ Miền Đông); khảo sát, bổ sung, sửa chữa nắp đan mương đoạn từ Km1834+000 đến Km1835+000; lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo chớp vàng tại Km1836+200 (đường vào CLB Chôm chôm) và Km1838+100 (đường vào khu dân cư Lộc Thịnh); xây dựng mương thoát nước đoạn từ Km1835+700 đến Km1835+900 trái tuyến.

+ Đối với tuyến quốc lộ 20: khảo sát, lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ (P.130) đoạn từ Km11+500 đến Km12+000; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (xanh - đỏ) tại nút giao quốc lộ 20 - đường Chu Văn An (Km13+500); kiểm tra xử lý hệ thống thoát nước đoạn từ Km15+000 đến Km16+000 (thường xuyên ngập cục bộ khi mưa xuống).

- Đề nghị UBND H.Thống Nhất rà soát xử lý các nội dung sau: quan tâm, hỗ trợ bố trí kinh phí sửa chữa đèn cảnh báo chớp vàng tại Km1835+250 trên tuyến quốc lộ 1.

Cục Quản lý đường bộ IV và UBND H.Thống Nhất đang rà soát thực hiện các nội dung trên.