Hé lộ hình ảnh tòa nhà chọc trời trải dài 75 dặm trên sa mạc

Saudi Arabia đã công bố thiết kế dự án đô thị đầy tham vọng mang tên The Line. Đây là thành phố chỉ có một tòa nhà, nằm trên sa mạc và sẽ trải dài 170km, là nơi ở của 9 triệu người.

Mời độc giả xem video:

Lý Thùy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/video/video-he-lo-hinh-anh-toa-nha-choc-troi-trai-dai-75-dam-tren-sa-mac-1733164.html