Tuần qua, điều gây bất ngờ nhất trong điều hành vĩ mô là quyết định tăng giá điện từ ngày 1-8. Với tác động của đợt tăng giá này, cùng với việc giá xăng dầu đang rập rình tăng tiếp, lạm phát có nguy cơ tăng cao trở lại, nhất là vào dịp cuối năm.