HỆ LỤY TỪ VIỆC THU HỒI ĐẤT KHÔNG THỎA THUẬN ĐƯỢC GIÁ ĐỀN BÙ

Gốc
Thưa quý vị, từ viêc áp dụng giá đất khi thu hồi để triển khai dự án năng lượng mặt trời dẫn đến khiếu kiện kéo dài và nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp là câu chuyện đang xảy ra tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/2/he-luy-tu-viec-thu-hoi-dat-khong-thoa-thuan-duoc-gia-den-bu/551471