TTO - Các nhà nghiên cứu Hy Lạp đang phát triển một hệ thống thông minh có thể giám sát mức độ tỉnh táo của tài xế, phát hiện các dấu hiệu tài xế buồn ngủ và đánh thức họ.