(ANTĐ) - Theo Bộ GD-ĐT, hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo nghề trên cả nước hiện nay 273 trường và 239 trường ĐH, CĐ có đào tạo TCCN.

Tuy nhiên, các cơ sở này phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở thành phố lớn, đồng bằng, ngành nghề đào tạo chưa gắn với đặc điểm kinh tế địa phương. Đặc điểm này dẫn đến chỉ có 4% học sinh, sinh viên theo học ngành nghề nông-lâm-ngư trong khi tỷ lệ lao động trong lĩnh vực này chiếm đến 50,2%. Còn theo Bộ LĐ-TB&XH, trong số 306 trường dạy nghề cả nước thì có tới 81 trường tập trung ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 24 trường và Tây Nguyên chỉ có 5 trường. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân tỷ lệ lao động Việt Nam qua đào tạo nghề còn thấp trong khi hàng năm có khoảng 400.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT không tiếp tục học lên.