Hệ thống định vị thông minh của Mercedes

Gốc
Đây là sản phẩm của Mercedes-Benz Accessories GmbH, hệ thống này không những chỉ sử dụng bản đồ mà còn sử dụng cả giọng nói để chỉ đường giúp cho lái xe.Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới