Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hệ thống định vị toàn cầu GPS hoạt động như thế nào?

Báo Công Thương
Gốc

XHTTOnline: Máy thu GPS phải khóa được với tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi được chuyển động. Với bốn hay nhiều hơn số vệ tinh trong tầm nhìn thì máy thu có thể tính được vị

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=32&subjectID=12033