Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới: Kỳ vọng về một môi trường đấu thầu công bằng hơn trong tương lai

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) mới được đưa vào vận hành chính thức ngày 16/9/2022, với nhiều tính năng, tiện ích chính thức vận hành, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa hoạt động đấu thầu ở nước ta bước vào giai đoạn mới.

Hệ thống e-GP mới do nhà đầu tư - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FIS), doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (IDNES) thuộc FPT xây dựng trên cơ sở hợp đồng PPP ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Đây là hợp đồng PPP đầu tiên về công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Hệ thống e-GP mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/ được thiết kế và phát triển với 11 phân hệ thành phần, quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công, đấu thầu điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và kết nối với Kho bạc Nhà nước để nhận và quản lý kết quả thực hiện giải ngân.

Trụ sở UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trụ sở UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đánh giá, Hệ thống e-GP mới đi vào vận hành tích hợp rất nhiều ưu điểm đối với cả chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu. Theo đó, việc sử dụng được trên đa trình duyệt là một trong những điểm cộng lớn nhất của hệ thống này, tạo thuận lợi hơn cho các chủ thể sử dụng. Cũng theo ông Hùng, việc nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu sử dụng chứng thư số công cộng được cấp bởi bên thứ ba (tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng) sẽ tăng cường hơn tính pháp lý ràng buộc đối với các chủ thể tham gia đấu thầu qua mạng.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu lưu ý một số nội dung cụ thể trong đăng tải HSMT, lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống tính từ thời điểm ngày 16/9/2022. Cụ thể, đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập HSMT theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT, trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu (HSMT) lên hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp. Trường hợp gói thầu chưa lập HSMT hoặc đã lập, phê duyệt HSMT nhưng chưa đăng tải HSMT lên hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại HSMT theo quy định của TT08 và thực hiện đăng tải trên hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp gói thầu đã đăng tải HSMT lên hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo HSMT đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trường hợp gói thầu chưa lập HSMT hoặc đã lập, phê duyệt HSMT trước ngày 16/9/2022 nhưng chưa đăng tải HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại HSMT theo quy định tại Khoản 8 Điều 39 của TT08 và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Cùng với việc vận hành Hệ thống e-GP mới, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (TT08) và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ KH&ĐT ban hành cũng chính thức có hiệu lực. Trong đó, TT08 sẽ thay thế cho 8 thông tư gồm: 01/2015/TT-BKHĐT, 03/2015/TT-BKHĐT, 05/2015/TT-BKHĐT, 14/2016/TT-BKHĐT, 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT, 05/2020/TT-BKHĐT.

Hồng Huê