Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa tiến thêm một bước nữa trong quá trình nghiên cứu Công nghệ trình hiện thuộc tính tương lai (FAST- Future Attribute Screening Technologies).