Từ chiều ngày 9-2-2017, mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã hoạt động trở lại bình thường.

He thong tham do y kien ve loa phuong hoat dong tro lai - Anh 1

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có thông báo về việc tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến đối với hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố tại địa chỉ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Thông báo cho biết, ngày 7-2-2017, Sở Thông tin và Truyền thông tạm dừng mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” tại địa chỉ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội để bảo trì và cập nhật biểu mẫu. Việc làm này nhằm phục vụ công tác thống kê, phân tích số liệu, đảm bảo tính chính xác, khách quan trong quá trình khảo sát.

Từ chiều ngày 9-2-2017, mục “Lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã hoạt động trở lại bình thường trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( https://hanoi.gov.vn ), với thay đổi chủ yếu là hoàn thiện giao diện và bổ sung nội dung thông tin cần khảo sát.