Hệ thống tính cước GHISE Online

Gốc
Để khắc phục những hạn chế trên, nhóm nghiên cứu Phòng Tin học- Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống tính cước Ghise Online tập trung dựa trên công nghệ Internet với khả năng giám sát từ xa. Đây là một hệ thống tính cước điện thoại công cộng tập trung hiện đại có độ tin cậy và linh hoạt cao, giá thành thấp. Hiện nay, hệ thống tính cước Ghise online đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, và đang được triển khai ở tất cả các Bưu cục cấp 1, 2 và 36 điểm Bưu điện Văn hóa xã của Bưu điện tỉnh Bắc Ninh. Sản phẩm này đã đạt giải Ba của Giải thưởng Hệ thống sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế của Cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2007.

Tin nóng

Tin mới