Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hệ thống tự động hóa chế biến và bảo quản chè

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (Trung tâm Điện tử công nghiệp) đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống tự động hóa quá trình chế biến và bảo quản chè (TEAPRO-SYS).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115913&sub=72&top=41