Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Việt Nam và Campuchia hợp tác cùng phát triển

Việt Nam và Campuchia hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Bàn giải pháp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa hình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Bàn giải pháp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa hình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia

Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025
Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025
Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025

Chung tay gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chung tay gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6

Khai mạc Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6

Việt Nam và Campuchia trao tặng nhà, tặng quà người dân khu vực biên giới

Việt Nam và Campuchia trao tặng nhà, tặng quà người dân khu vực biên giới

Bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho người dân vùng biên giới

Bàn giao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho người dân vùng biên giới

Trao nhà đại đoàn kết và quà cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới

Trao nhà đại đoàn kết và quà cho hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới

Những phần quà gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Những phần quà gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân vùng biên giới Việt Nam – Campuchia

Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân vùng biên giới Việt Nam – Campuchia

Những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam và Campuchia

Những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam và Campuchia
Những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam và Campuchia
Những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam và Campuchia

Những phần quà đại đoàn kết gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Mặt trận hai nước Việt Nam và Campuchia