Hết 31.12.2009, dừng cung cấp dịch vụ với thuê bao trả trước không đăng ký

Gốc
Bộ Thông tin và truyền thông cho biết đến hết ngày 31.12.2009 sẽ dừng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao phát triển trước 1.1.2008 không đăng ký thông tin và các thuê bao phát triển sau 1.1.2008 nhưng đăng ký thông tin không chính xác.

Tin nóng

Tin mới