Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có những bước chuẩn bị đầu tiên để chuyển các hoạt động thanh toán chứng khoán từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về Sở Giao dịch của NHNN.

Het doc quyen thanh toan chung khoan, BIDV se hut thu tu phi dich vu - Anh 1

Ảnh minh họa.

Vào ngày 28/06/2016, NHNN đã ban hành Quyết định số 1355/QĐ-NHNN, trong đó NHNN Việt Nam nhắc đến kế hoạch chuyển các hoạt động thanh toán từ BIDV tới Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước. NHNN sẽ làm việc với Bộ Tài chính để chuyển việc thanh toán trái phiếu Chính phủ trong năm 2016-2017 và chứng khoán trong năm 2017.

Với những sự chuẩn bị này, BIDV có thể mất vị thế ngân hàng thanh toán độc quyền trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu do ngân hàng hàng từ trước đến nay được chỉ định là ngân hàng thanh toán các giao dịch chứng khoán diễn ra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HOSE và HNX.

Theo ước tính của công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), khối lượng giao dịch trung bình lịch sử trong 3 năm của trái phiếu Chính phủ là 2,6 nghìn tỷ đồng/ngày và thị trường chứng khoán là 2,2 nghìn tỷ đồng/ngày, nếu chuyển chức năng thanh toán, BIDV có thể bị mất đáng kể về nguồn vốn huy động thấp và thu nhập từ phí dịch vụ.

Het doc quyen thanh toan chung khoan, BIDV se hut thu tu phi dich vu - Anh 2

BIDV cũng đóng vai trò là ngân hàng giao dịch cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Khi trái phiếu chính phủ đáo hạn, cả gốc và lãi sẽ được chuyển cho người thụ hưởng thông qua BIDV. Ngân hàng sẽ thu phí cho mỗi giao dịch rút tiền.

Tính đến cuối quý 1/2016, tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng đạt 86 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng vốn huy động hay 10,0% tổng tài sản.

Theo các chuyên gia phân tích của SSI, các tài khoản giao dịch chứng khoán chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng tiền gửi thanh toán. Thêm vào đó, thu từ dịch vụ thanh toán chiếm 30% - 40% thu nhập từ dịch vụ và chiếm 5% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Nếu BIDV không còn là ngân hàng thanh toán, tăng trưởng doanh thu phí có thể giảm do thiếu một nguồn thu nhập tốt và ổn định.

Ước tính năm 2016 - 2017

Tuy nhiên, những thay đổi của NHNN sẽ chỉ được thực hiện trong 2017 nên lợi nhuận trước thuế của BIDV vẫn có thể đạt 8 nghìn tỷ đồng trong năm 2016 (+7,2% so với năm trước).

Đối với năm 2017, SSI dự báo NIM sẽ giảm 0,1%. Theo đó, tỷ lệ NIM có thể giảm từ 2,5% ở ước tính trước xuống 2,4%.

Còn tăng trưởng doanh thu phí giảm khoảng 2% xuống mức 13% so với cùng kỳ. Ước tính tăng trưởng tín dụng và tiền gửi giữ nguyên ở mức 16% so cùng kỳ và 16,8% so cùng kỳ.

Với dự báo ngân hàng trích lập dự phòng khoảng 9,2 nghìn tỷ (+21,6% so với năm 2016), lợi nhuận trước thuế có thể chỉ tăng 5,9% lên mức 8,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2017, thấp hơn mức dự báo trước đó là 8,9 nghìn tỷ đồng.

MAI HƯƠNG