Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hết khoản tiền “bắt buộc” lại đến tiền “tự nguyện”

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Muốn biết tất cả số tiền trường sẽ đóng bao nhiêu, phải chờ đến sau cuộc họp phụ huynh (PH) đầu năm. Nhiều khoản trong đó được mang danh nghĩa là "sự tự nguyện" của PH!

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=23108