Hết Quý I/2019: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm 620 tỷ đồng

Gốc
Bộ Tài chính vừa cho biết, nếu như đến cuối năm 2018 Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) còn dư hơn 3.500 tỷ đồng thì mới hết Quý I/2019, Quỹ này đã âm 620 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659,258 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I/ 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 5.787,683 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I/ 2019 là 3,406 tỷ đồng; Như vậy, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019):là - 620,643 tỷ đồng.

Thanh Thanh