Hết quý II, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng

Ngày 14/9, Bộ Tài chính có báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý II/2022, ghi nhận số dư quỹ đã trở lại mức dương sau khi các doanh nghiệp trích lập hơn 1.000 tỷ đồng trong quý gần nhất.

Hết quý II/2022, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng. Ảnh: Quách Sơn.

Hết quý II/2022, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng. Ảnh: Quách Sơn.

Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng tại thời điểm cuối quý I (ngày 31/3) âm 169,92 tỷ đồng do giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, nên cơ quan quản lý đã liên tục phải sử dụng quỹ để bình ổn giá mặt hàng xăng dầu trong nước. Điều này khiến số dư quỹ rơi xuống mức âm lần thứ 3 kể từ khi Bộ Tài chính thống kê số liệu.

Tuy nhiên, đến quý II/2022, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước đã trích lập thêm gần 1.008 tỷ đồng vào quỹ. Bên cạnh đó, giá xăng dầu nửa đầu quý II giảm đáng kể so với cuối quý I nên số tiền phải chi ra để bình ổn giá chỉ gần 527 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức chi quý I (hơn 1.671 tỷ).

Như vậy, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II đã dương trở lại ở mức gần 311 tỷ đồng.

Tính trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước đã trích tổng cộng 1.610 tỷ đồng vào Quỹ bình ổn giá. Ngược lại, quỹ này đã phải chi ra gần 2.200 tỷ đồng để bình ổn giá mặt hàng xăng dầu trong nước, tương đương mức chi hơn 12,2 tỷ đồng/ngày.

Bộ Tài chính cho biết, việc công khai quỹ bình ổn giá nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể là 300 đồng/lít đối với các loại xăng, các loại dầu diesel, dầu hỏa và 300 đồng/kg đối với các loại dầu mazut ở nhiệt độ thực tế tiêu thụ tại thị trường nội địa và được xác định là một yếu tố cấu thành giá cơ sở và giá bán của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện đồng thời với kỳ điều hành giá cơ sở.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm trích lập, chi sử dụng, báo cáo, công khai về quỹ bình ổn giá xăng dầu và quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Đồng thời, các đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm lựa chọn, mở tài khoản theo dõi riêng về quỹ bình ổn giá xăng dầu tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (ngân hàng); có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của ngân hàng nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) và công bố thông tin theo quy định.

Việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện đồng thời với kỳ điều hành giá cơ sở. Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách Nhà nước. Toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước theo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Thu Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/het-quy-ii-quy-binh-on-gia-xang-dau-con-gan-311-ty-dong-post11318.html