Vài năm trước, hiện tượng CP nổi sóng theo ngành, theo “họ” còn khá phổ biến, nhưng đến thời điểm hiện nay gần như không còn nữa.