VIT - Các quan chức quốc phòng Israel cho biết, lực lượng nổi dậy Hezbollah đã tăng đột ngột số lượng rocket và phạm vi hoạt động của rocket, đe dọa phần lớn lãnh thổ Israel.