Ngày 14/7, CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2/2017 với 59,44% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Tuy nhiên, Đại hội không thành công, do có tới 87,82% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội phủ quyết chương trình Đại hội.

HHC: Dai hoi dong co dong lan 2 bat thanh - Anh 1

Ảnh Internet

Diễn biến tại Đại hội lần 1 cũng tương tự khi tỷ lệ cổ đông không thông qua Chương trình Đại hội chiếm tỷ lệ hơn 60%.

Trước đó, theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo HHC, Công ty khá bất ngờ khi các cổ đông lớn liên tục chuyển nhượng cổ phần. Tuy vậy, trước mắt, Hội đồng quản trị HHC sẽ chưa có sự xáo trộn lớn do theo luật, các cổ đông lớn muốn tham gia vào Hội đồng quản trị phải nắm giữ cổ phần tối thiểu 6 tháng.

Cũng theo đại diện HHC, nguyên nhân Công ty không thể tổ chức được Đại hội lần này cũng xuất phát từ nhóm cổ đông cá nhân lớn đã mua lại cổ phần thoái vốn của Vinataba.

Nhóm cổ đông này muốn ứng cử vào Hội đồng quản trị, nhưng chưa đủ điều kiện vì thời hạn nắm giữ cổ phần chưa đủ 6 tháng. Trước đó, nhóm cổ đông này cũng vi phạm Luật Chứng khoán khi không thực hiện chào mua công khai.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2017, HHC đạt khoảng 380 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận ước đạt trên 13 tỷ đồng.

Hoàng Anh

Hoàng Anh