HHS : Doanh thu tháng 9 tăng vọt, lũy kế 9 tháng vượt 31% kế hoạch

Gốc
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) công bố ước kết quả kinh doanh tháng 9/2014 với doanh thu ước đạt 230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng, tăng lần lượt 64.2% và 5% so với tháng 8.

Với kết quả này, doanh thu và lợi nhuận tháng 9 tiếp tục vượt xa mức cao nhất từ trước tới nay sau khi thiết lập ngay trong tháng 8 vừa qua.

Lũy kế 3 quý đầu năm, HHS ước đạt 813.4 tỷ đồng doanh thu và 66.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, mới chỉ sau 9 tháng đầu năm công ty đã vượt 31% kế hoạch về doanh thu và đạt 77.9% kế hoạch về lợi nhuận ĐHĐCĐ giao phó.

Duy Hoàng

Tin nóng

Tin mới