(VietNamNet) - ’’Ông Hoàng Kiều đang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét để trình lên các cấp có thẩm quyền việc xây một sân khấu mở ở một khu vực ngoài đảo’’ - ông Lê Xuân Thân nói.