Giadinh.net - Là con người, nhưng tay chân của một người đàn ông Indonesia đã bị thực vật hóa, biến đổi thành chất liệu như gỗ cây.